Reklama

Dzisiaj na strzelnicy pod Helenowem odbył sie zjazd IPA (Interniatonal Police Association) Ozorków.
Policjanci z Ozorkowa zaprosili m.in. dzieci z Grotnik. Główną atrakcją był kulig. Odbyło się ognisko oraz wiele konkursów, rozdawano dyplomy. IPA Ozorków działa juz od lata tego roku.

W naszym województwie działają trzy stowarzyszenia IPA: IPA Ozorków, IPA Łódz Bałuty i IPA Wieluń.

Pezesem IPA Ozorków jest Franciszek Sowiński.
Sekretarz: Jan Kuropatwa – komendant z Aleksandrowa
Z-ca Sekretarza – Ireneusz Rożek
Skarbnikiem: Bogdan Borkowski – kierownik sekcji kryminalnej Ozorkowie
Do IPA Ozorków należą m.in. :komendanci i policjanci ze Zgierza i policjanci z Ozorkowa.

IPA jest stowarzyszeniem niezawisłym łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie.

Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Od 1971 roku IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie z 300 tyś. członków zrzeszonych w 61 sekcjach narodowych. IPA posiada status konsultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i w Radzie Europy.

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące służbę w Policji, emeryci i renciści policji wówczas, gdy podejmowana przez nich praca lub służba nie stoi w sprzeczności z postanowieniami statutu.

Reklama