Reklama

Po konsultacjach Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II w Ozorkowie z ks. dziekanem Ząbeckim oraz artystami rzeźbiarzami wybrano miejsce na Papieża przed kościołem św. Józefa. Projekt pomnika artyści wykonają jeszcze w grudniu tego roku. Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że Bank Spółdzielczy w Ozorkowie uruchomił konto na które można wpłacać ofiary.
Nazwiska wszystkich darczyńców zostaną uwiecznione w akcie erekcyjnym budowanego pomnika. Dokładne koszty będą znane po wykonaniu i zaakceptowaniu projektu, natomiast termin wykonania i ustawienia pomnika zależy przede wszystkim od poparcia i ofiarności mieszkańców i przyjaciół Ozorkowa.

Zwróciliśmy się do członków Komitetu Budowy Pomnika z pytaniem: „Dlaczego podejmujecie inicjatywę budowy pomnika Papieża ?”

Henryk Formicki: Popieram budowę pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Ozorkowie ponieważ społeczeństwu potrzebne są autorytety. Ozorków nie posiada żadnego pomnika osoby bohatera narodowego, autorytetu, wzoru do naśladowania. Papież jest największym Polakiem na przestrzeni całej historii Polski, największym i uniwersalnym autorytetem. Jest symbolem zwycięstwa nad złem i totalitaryzmem. To nasze pokolenie musi zadbać o to aby nadchodzące młode pokolenie Polaków o tym wszystkim nie zapomniało.

Mirosława Karolak: Papieża Polaka powinien powstać w Ozorkowie między innymi dlatego, że jest to miasto gdzie rodził się polski przemysł włókienniczy, a Jan Paweł II odwiedził jedyny zakład pracy w Polsce właśnie zakłady włókiennicze ziemi łódzkiej.

Teresa Koprowska: Działam na rzecz budowy pomnika dlatego, że Polak został Papieżem, że jest przez nas kochany, a ja chcę aby wszystkie pokolenia nasi następcy nigdy nie zapomnieli Karol Wojtyła zrobił dla Polski i dla naszych rodzin. będzie o tym przypominał po wsze czasy.

Emil Skonieczka: Papież jest wielką i wyjątkową osobą dla każdego z nas, bez względu na przekonania i poglądy. Każdy kocha Go i szanuje za to dla nas i dla naszej ojczyzny zrobił. Dlatego w taki sposób powinniśmy mu serdecznie podziękować.

Stanisław Kaźmierczak: Papieża Jana Pawła II w naszym mieście przypominać będzie pokoleniom o znaczeniu jakie dla naszego kraju, a także całego świata ma nasz rodak. Ojciec Święty Jan Paweł II jest wielkim człowiekiem, a zarazem uosobieniem dobra i miłości do wszystkich ludzi całego świata. Jest dumą naszego kraju. Pomnik ten będzie wyrazem naszego podziękowania Ojcu Świętemu za wszystko dobro, które nam uczynił i czynić będzie. Będzie zawsze z nami w naszej pamięci i pamięci naszych dzieci, wnuków i prawnuków po wszystkie czasy.

Wacław Graczyk: Bardzo bym chciał żeby powstał naszego wielkiego Polaka, żeby nasze miasto na dzień mogło oglądać tę wielką postać naszego Narodu.

Krzysztof Gawroński: Papież jest dla mnie przykładem człowieka, który poświęcił swoje talenty dla wszystkich narodów świata, a szczególnie dla nas. Jest dla mnie niepodważalnym autorytetem moralnym, który pokazuje właściwą drogę nie tylko zwykłym ludziom ale także politykom z najwyższych szczebli władzy.

Wiesław Gajos: Ojciec Święty Jan Paweł II jest symbolem wielkiego Polaka, wielkiego patrioty, który od 25 lat zasiada na tronie piotrowym w Rzymie jako namiestnik Boga na ziemi. Mieszkańcy miasta Ozorkowa doceniając zasługi Jana Pawła II pragną mu podziękować za wszystko co zrobił dla Polski i Polaków. Jednocześnie Jana Pawła II ma być dla następnych pokoleń Polaków drogowskazem drogą, którą mają się poruszać przestrzegając zasad, które głosi Ojciec Święty jako niepodważalny autorytet.

Wiesław Ślawski: Popieram budowę pomnika Papieża, ponieważ chcę aby ludzie wielcy byli bliżej nas.
Włodzimierz Skrupski: Wśród wielu różnorodnych wypowiedzi papieskich znajdujemy taką: „Niech ludzie różnego stanu angażują się, aby swym świadectwem przypomnieć światu, że potrzebujemy nie lepszych czasów, lecz ludzi, którzy nasze czasy uczynią lepszymi”. Najwspanialszym przykładem tych słów jest oczywiście ich autor Jan Paweł II. Może obecność pomnika i częste przebywanie z papieżem sprawi, że staniemy się lepszymi ludźmi?
Mimo trudnych czasów dla wielu grup społecznych oraz skomplikowanej rzeczywistości politycznej w naszym kraju inicjatywa jest cenna. Nie pozwala nam zapomnieć o naszej najnowszej historii. Postać Polaka Papieża jest ściśle związana z losami naszego Narodu i przyczynia się do lepszego ich poznania także przez inne narody. Jak widać są tacy, którzy pamiętają słowa Cypriana Kamila Norwida, że „Naród który traci pamięć traci tożsamość”. Jeżeli dziś sami nie będziemy walczyć o prawdę o nas i uznanie dla naszych autorytetów to kim będziemy jutro?

Źródło: Art. z numeru 44-45 Naszego Powiatu Zgierskiego

Reklama