W wyniku prac przy budowie autostrady w miejscowości zerwana została linia trakcyjna tramwaju lini 46. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.