Reklama

Zapraszam do ankiety (OzoForum) na temat zespołów „\'owych”.
Jeśli nie masz konta na , to skomentuj tego news\'a.

Reklama