Reklama

Zapraszam do ankiety (OzoForum) na temat zespołów „rock\’owych”.
Jeśli nie masz konta na forum, to skomentuj tego news\’a.

Reklama