Reklama
Wczoraj (25 czerwca) Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Parzęczew Grzegorz Zawadzki podpisał umowę o udzieleniu dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Parzęczewie na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja chodników na cmentarzu parafialnym w Parzęczewie”. Tym samym Ks. Proboszcz Jerzy Serwik podpisał umowę na wykonanie inwestycji z firmą COMPLEX – Centrum Usług Budowlanych Karol Łuczak z Parzęczewa. Zakres prac obejmie modernizację chodników na cmentarzu przy ul. Św. Rocha w Parzęczewie, w tym wymianę płyt chodnikowych na ścieżkach cmentarnych na kostkę betonową, wyłożenie płytami kamiennymi placu i ścieżki wokół drewnianego kościoła, uzupełnienie brakującego utwardzenia. Udzielona dotacja na wykonanie inwestycji wynosi 375 000,00 zł, z czego 98%, tj. kwota 367 500,00 zł, pochodzić będzie z dofinansowania udzielonego Gminie Parzęczew z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 2%, tj. kwota 7 500,00 zł będą stanowić środki z budżetu Gminy Parzęczew. Rozpoczęcie prac związanych z przebudową już wkrótce.Reklama