Reklama
Udział w konferencji Liderów Edukacji Europy Środkowo-Wschodniej organizowanej przez Google for Education okazał się doskonałą okazją do poszerzenia horyzontów, a także nawiązania nowych relacji z osobami, które na poziomie centralnym, samorządowym lub regionalnym realizują misję edukacyjną i oświatową. Podczas spotkania 12.06. w siedzibie Google w Warszawie spotkali się przedstawiciele instytucji edukacyjnych m.in. z Estonii, Łotwy, Bułgarii, Czech, Słowacji, Kazachstanu, Irlandii, Szwajcarii, Chorwacji oraz oczywiście z Polski. Wśród nich nasza mocna delegacja z Gmina Parzęczew i Regionalne Centrum Rozwoju Parzęczew z Panem Burmistrzem Ryszard Nowakowski na czele. Podziękowania dla zespołu Google za zaproszenie – wróciliśmy z nowymi pomysłami na wdrażanie narzędzi technologicznych, w tym sztucznej inteligencji zarówno w instytucjach edukacyjnych, jak i samorządowych. Ponadto dziękujemy za udostępnienie zdjęć z wydarzenia na potrzeby relacji w mediach społecznościowych.

Reklama