Reklama

         Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 609), Burmistrz Miasta Ozorkowa przedłożył Raport o stanie Gminy Miasto Ozorków, obejmujący podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Ozorkowa w roku 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej w Ozorkowie i budżetu obywatelskiego.

         Rada Miejska w Ozorkowie będzie rozpatrywała powyższy Raport podczas sesji zaplanowanej na dzień 20 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie ul. Wigury 1, przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasto Ozorków, która zostanie przeprowadzona podczas powyższej sesji, mogą zabierać głos mieszkańcy Miasta Ozorkowa. Mieszkaniec chcący zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

         Zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozorkowie należy złożyć najpóźniej do dnia 19 czerwca 2024 r. do godziny 16.00, w pokoju nr 102 Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, ul. Wigury 1.

         Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ozorkowie

       Roman Kłopocki

Reklama