Reklama

W dniu 28 maja 2024 r. została zawarta umowa nr 50/2024/KWS w sprawie udzielenia dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok – moduł II.

Wysokość dofinansowania w ramach modułu II: 50 531 złotych

Całkowita wartość: 63 164 złotych

Moduł II ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania                   w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Do udziału w Programie kwalifikowane będą osoby, które mają 60 lat i więcej, są mieszkańcami Ozorkowa i mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Reklama