Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Koncert”Muzyka zaklęta w czasie”
Reklama

Burmistrz Miasta i Gminy Parzęczew informuje, że w związku w wystąpieniem na terenie gminy Parzęczew przymrozków wiosennych, poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w terminie do 10 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Parzęczew w pok. 20.

Informacja dla rolników przymrozki wiosenne 2024

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Oświadczenie o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach

Reklama