Reklama
Chciałoby się napisać, że Modlna ma szczęście do pozyskiwania środków zewnętrznych, ponieważ zarówno sołectwo, jak i stowarzyszenie „Babiniec” wielokrotnie stawały się beneficjentami funduszy służących rozwojowi lokalnej społeczności. Jednak otrzymanie grantu to nie wyciągniecie szczęśliwego losu, lecz napisanie wniosku, który wśród szeregu innych odznacza się innowacyjnością, a także pozytywnym oddziaływaniem na rzecz mieszkańców. Morał z tego taki, że w Modlnej praktycznie każdy pomysł jest strzałem w dziesiątkę, wartym przyznania dotacji! – „Bezpieczeństwo i lokalna integracja – strażacy i gospodynie z Modlnej na rzecz lokalnej społeczności” – z tak zatytułowanym wnioskiem postanowiliśmy ubiegać się o grant w wysokości 12 000,00 zł z budżetu Województwo Łódzkie w ramach „Sołectwa na plus”. Naszym celem było doposażenie zakupionego ze środków Gminy Ozorków w 2022 roku samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnej oraz doposażenie kuchni remizy w zmywarkę oraz kuchnię gazową – wyjaśnia sołtys Modlnej Anna Sępińska. – Z informacji o przyznanych środkach ucieszyliśmy się wszyscy – panowie strażacy, że będą mogli doposażyć wóz bojowy, a my gospodynie, że przygotowywanie uroczystości w remizie będzie mniej czasochłonne, ale i przyjemniejsze. Dotychczasowy piec był przestarzały, nie w pełni sprawny, a gotowanie na nim wymagało ciągłego nadzoru, co przekładało się na wydłużenie czasu przyrządzanych potraw. Nowo zakupiona zmywarka poprawi nasz komfort pracy. Dzięki niej, czas poświęcany na mozolne zmywanie, przeznaczyć będzie można na czynności związane z porządkowaniem sali po uroczystościach o charakterze kulturalnym, integracyjnym czy religijnym, których jesteśmy gospodarzami. Dodatkowo zmywarka pozwoli zmniejszyć zużycie wody oraz energii elektrycznej potrzebnej do jej ogrzania – dodaje Anna Sowińska – prezes stowarzyszenia Koło Gospodyń „Babiniec”. Przejdźmy teraz do doposażenia strażackiego Jelcza. Dzięki grantowi został on doposażony w nożyce do prętów, rozdzielacz kulowy, pachołki drogowe (4 szt.), tłumice (3 szt.), przedłużacz bębnowy, bosak dielektryczny, węże tłoczone (10 szt.) oraz kompresor powietrzny. I jak widać na załączonej fotografii zakupiony sprzęt czeka w gotowości do wykorzystania podczas akcji ratunkowych. Całkowita wartość projektu wyniosła 13 944,88 zł, z czego kwota dotacji to 12 000,00 zł. Pozostałe środki stanowił wkład własny Gminy Ozorków. /Red./

Reklama