Reklama

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego gminy Parzęczew w 2023 roku.

Reklama