Reklama
Ścieżka wzdłuż Bzury, remont boiska i inne – miasto pozyskało dofinansowanie na kolejne inwestycje w sport i rekreację! 5 mln 310 tys. zł dofinansowania otrzymał Ozorków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu, natomiast 2 mln zł na poprawę efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5. Przypomnijmy, że burmistrz Jacek Socha wniosek o dofinansowanie tych inwestycji złożył w sierpniu tego roku. Środki udało się pozyskać m.in. dzięki zaangażowaniu posła Marka Matuszewskiego, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. We wniosku dotyczącym dofinansowania na poziomie 5 mln 310 tys. zł, znalazło się pięć zadań: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Bzury na odcinku od ul. Starzyńskiego do zalewu „Starówka”. Ścieżka będzie przebiegać od. ul. Starzyńskiego, przez ul. Południową, do ul. Kochanowskiego, a następnie do zalewu miejskiego. Przebudowa boiska sportowego przy ul. Łęczyckiej 1 W ramach zadania będzie wykonanie m.in. systemu odwodnienia za pomocą systemu drenarskiego, wykonanie nawierzchni trawiastej oraz instalacji nawodnienia i montaż wyposażenia sportowego, tj. wiat dla zawodników, bramek piłkarskich, piłkochwytów. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 W ramach zadania zaplanowano zerwanie istniejącego asfaltu i wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Boisko wyposażone zostanie w sprzęt do koszykówki i piłki ręcznej i piłkochwyty. Modernizacja kortu tenisowego przy ul. Traugutta 2 Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej. Zamontowany zostanie osprzęt do gry w tenisa. Zakup i montaż ogólnodostępnego kontenera socjalnego na terenie plaży przy zalewie miejskim. Otrzymanie dofinansowanie pozwoli nam zrealizować kolejne oczekiwane przez mieszkańców inwestycji w zakresie rozbudowy bazy sportowo – rekreacyjnej – mówi burmistrz Jacek Socha – Przypomnę, że co roku realizujemy inwestycje w tym obszarze; przy każdej z miejskich szkół podstawowych powstało boisko do piłki nożnej, zbudowaliśmy dwa boiska wielofunkcyjne, zmodernizowaliśmy sale gimnastyczne w naszych szkołach, basen, halę sportową, powstały place zabaw, siłownie plenerowe, zmodernizowaliśmy park miejski. W tym roku rozpoczynamy budowę skateparku. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2026 r. Przewidywana wartość inwestycji: 5 900 000,00 zł, z czego deklarowana kwota udziału własnego to 590 000,00 zł, a kwota wnioskowanych środków – 5 310 000,00 zł. Kolejny wniosek o dofinansowanie dotyczy poprawy efektywności energetycznej i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Cegielnianej 25. Zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej wysokoprądowej, niskoprądowej, rozdzielni głównej i rozdzielni piętrowych, oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz montaż nowych opraw oświetleniowych LED, naprawę tynków oraz malowanie ścian i sufitów. Zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. W roku 2022 r. w SP5 wykonano modernizację sali gimnastycznej; podczas której wymieniono instalację elektryczną oraz oświetlenie na energooszczędne. Realizacja projektu będzie kontynuacją robót mających na celu poprawę efektywności energetycznej i instalacji w szkole. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2025 r., przewidywana wartość inwestycji: 2 230 000,00 zł, deklarowana kwota udziału własnego: 230 000,00 zł, kwota wnioskowanych środków: 2 000 000,00 zł.

Reklama