Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

 

Rozkład  bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Ozorków dniu 15 października 2023 r. zgodnie z art. 37f. § 1.  Ustawy z 5 stycznia 2011 r Kodeks Wyborczy.

Reklama