Reklama


Przypominamy, że do 13 października można głosować na projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.
Lista została zaktualizowana – dodano do niej jeszcze jeden projekt, po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania wnioskodawców – chodzi o budowę oświetlenia w ul. Kołłątaja.
27.09.2023 r. wpłynęło odwołanie od rozstrzygnięcia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków na rok 2024 z dnia 21.09.2023 r., w zakresie odrzucenia zadania pn. Oświetlenie ulicy Kołłątaja. Zgodnie z Regulaminem BO Zespół ds. BO przeprowadził ponowną weryfikację zgłoszonego zadania. Odwołanie zostało uwzględnione. Wniosek został pozytywnie oceniony jako uzasadniony i możliwy do realizacji.
Poniżej podajemy aktualną listę 6 projektów, na które można głosować w ramach BO 2024.Reklama