Reklama

Do końca roku mają zostać wyremontowane/wybudowane chodniki przy ulicach: Południowej, Północnej, Kilińskiego, Słowackiego, Sucharskiego, Klonowej, Dębowej, Brzozowej, Świerkowej, Cichej i Cmentarnej.
We wrześniu przyznano miastu (na 8 ulic) i powiatowi zgierskiemu (na 3 ulice w Ozorkowie) dofinansowanie na remonty i budowę chodników z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przypomnijmy, że burmistrz Jacek Socha wnioski w tej sprawie złożył do Funduszu w kwietniu tego roku.
Wnioski dotyczą:
Remontu chodników na:
ul. Północnej
ul. Kilińskiego
Planowany koszt – 255 348 zł, w tym do 80% dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .
Budowy chodników na:
w ul. Klonowej – (obustronnie),
w ul. Dębowej – (obustronnie),
w ul. Brzozowej (obustronnie),
w ul. Świerkowej – (obustronnie),
ul. Cichej – (jednostronnie),
ul. Cmentarna – (jednostronnie).
W ramach realizacji zadania wybudowane zostaną chodniki o łącznej długości ok. 2,54 km. Zadanie obejmuje budowę wydzielonych dróg dla pieszych z kostki brukowej wraz z ujęciem niezbędnych zjazdów do posesji.
Planowany koszt – 1 154 355 zł, w tym do 80% dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .
Dofinansowanie z tego Funduszu otrzymał także Powiat Zgierski. W Ozorkowie zostaną zbudowane chodniki przy trzech drogach powiatowych:
Sucharskiego
Słowackiego
Południowej na odcinku od ronda do ul. Nowy Rynek
Dofinansowanie udało się pozyskać m.in. dzięki zaangażowaniu posła Marka Matuszewskiego.

Reklama