Reklama

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚRODKÓW PFRON
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż przedłuża do dnia 31 sierpnia 2023 r. nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych/osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie na podjęcie działalności gospodarczej lub dla pracodawców w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania na ww. formy wsparcia ustalono do kwoty 240 000,00 zł. Środki przeznaczone na ten cel pozwalają na realizację 3 miejsc w kwocie po 80 000,00 zł.

Wnioski należy składać przez system obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON „SOW” –

Logowanie | SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Reklama