Reklama

Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty do 8 września
Projekty zostaną zweryfikowane do 22 września
Głosowanie potrwa do 13 października
Ogłoszenie wyników – 20 października
Realizacja wybranych w głosowaniu projektów w roku 2024
Kartę zgłaszania projektów można pobrać na stronie internetowej urzędu https://www.umozorkow.pl/2023/08/03/budzet-obywatelski-6/
lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ulicy Wigury 1 pok.202.
Budżet Obywatelski to szczególna forma decydowania o części wydatków z budżetu miasta. Mieszkańcy zgłaszają, a następnie decydują w głosowaniu, na co zostaną przeznaczone pieniądze z BO. Projekty zgłaszane w ramach BO mogą dotyczyć inwestycji infrastrukturalnych tj. remonty chodników, parkingów, budowa placów zabaw, zagospodarowanie skwerów, zieleńców, i mogą być realizowane tylko na terenach należących do miasta.

Reklama