Reklama

W lipcu rozpoczęły się prace przy przebudowie kolejnych dróg gruntowych w Ozorkowie: Granicznej (na odcinku od Kasztanowej do Grzybowej), Kasztanowej (na odcinku od Sosnowej do Granicznej), Sosnowej (na odcinku od Krótkiej do Kasztanowej), Grzybowej (na odcinku od Granicznej do Zgierskiej) oraz skrzyżowania Wiejskiej, Krótkiej i Sienkiewicza.

Zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych, nowej nawierzchni jezdni, jednostronnego chodnika i zjazdów do posesji.

Ekipa rozpoczęła roboty od budowy kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Sienkiewicza, Wiejskiej i Krótkiej. Modernizacja jest kolejnym etapem inwestycji rozpoczętej w ubiegłym roku od przebudowy ulic Wiatracznej, Łącznej, Polnej i Olczaka.

– Modernizacja wszystkich dróg gruntowych w Ozorkowie wymaga czasu i nakładu ogromnych środków, ale sukcesywnie od lat przebudowujemy kolejne ulice, tak, by docelowo wszystkie gruntówki zostały zastąpione przez drogi asfaltowe – mówi burmistrz Jacek Socha.

Wartość całej inwestycji to 8 mln zł; dzięki zaangażowaniu posła Marka Matuszewskiego miastu udało się pozyskać dofinansowanie z rządowego programu „Polski Ład” w wysokości 5 mln 985 tys. zł.

Reklama