Reklama

Wójt Gminy Ozorków informuje, że na podstawie danych opracowanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa,  Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
w okresie od  maja do lipca 2023 roku na obszarze gminy Ozorków stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej.

W związku z powyższym na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 lipca 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2023 poz. 1350) rolnik ma możliwość zawnioskowania do komisji gminnych o oszacowanie strat
w gospodarstwie rolnym.

Nie zwalnia to rolnika z konieczności zalogowania się do aplikacji publicznej dedykowanej do oszacowania strat w gospodarstwie spowodowanych suszą i wypełnienie stosownego formularza. Jest to warunek konieczny do wygenerowania w aplikacji protokołu strat przez komisję w gospodarstwach gdzie procent strat będzie większy niż 30% średniorocznej produkcji  bądź kalkulacji strat w gospodarstwach gdzie procent strat będzie mniejszy niż 30.

Reklama