Reklama

Informacja dla rolników dotycząca suszy w 2023 roku

Wójt Gminy Parzęczew informuje, że na podstawie danych opracowanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa ? Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w okresie od  kwietnia do lipca 2023 roku na obszarze gminy Parzęczew stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej.

W związku z powyższym na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1350) rolnik ma możliwość zawnioskowania do komisji gminnych o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym, tym niemniej nie zwalnia to rolnika z konieczności zalogowania się do aplikacji publicznej dedykowanej do oszacowania strat w gospodarstwie spowodowanych suszą i wypełnienie stosownego formularza, jest to warunek konieczny do wygenerowania w aplikacji protokołu strat ( w gosp. gdzie procent strat będzie większy niż 30% średniorocznej produkcji) bądź kalkulacji strat (w gosp. gdzie procent strat będzie mniejszy niż 30).

Jak złożyć elektroniczny  eWniosek o oszacowanie szkód spowodowanych suszą w 2023 r.

Należy zalogować się za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” do oszacowania strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą.

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

 

Aby gminna komisja mogła przystąpić do szacunku strat w gospodarstwie rolnym, rolnik powinien dokonać następujących czynności:

Zalogować się za pomocą publicznej aplikacji ?Zgłoś szkodę rolniczą? do oszacowania strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą. https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaignZłożyć wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym w Urzędzie Gminy Parzęczew ul. Południowa 1, w pokoju nr 20.Jako załącznik do wniosku rolnik powinien wypełnić Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (powierzchnia z dwoma miejscami po przecinku zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy  w Parzęczewie przy ul. Południowej 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 ? 15:30, w pokoju numer 20, tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57 nr wew. 110.

Reklama