Reklama


Zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne i muzyczne, a także wycieczki, konkursy, gry i zabawy przygotowano dla uczestników artystycznych półkolonii w mieście, zorganizowanych w pierwszej połowie lipca przez Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie.
Półkolonie odbywają się pod hasłem Wesołe Wakacje w Mieście.
Od 27 czerwca do 15 lipca odbywają się bezpłatne zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury. Dzieci biorą udział m.in. w zajęciach sportowych, tanecznych, plastycznych i muzycznych.
Półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury przebiegają pod hasłem Letnie Warsztaty Artystyczne u Małego Księcia, bierze w nich udział pond dwadzieścioro dzieci.


Reklama