Reklama

Do 11 września 2023 r. na terenie Ozorkowa prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzację prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja. Pracownicy firmy posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Urząd Miejski w Ozorkowie zwraca się z prośbą do właścicieli obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, a także tych,
którzy posiadają azbest w formie zmagazynowanej, o zgłoszenie tego faktu do UM lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja:
e-mail: biuro@eko-precyzja.eu, tel.: 512 110 314.
Informację o posiadanych wyrobach zawierających azbest można przekazać również poprzez wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej pod adresem: https://eko-precyzja.eu/ankieta/
W przypadku pytań lub wątpliwości należy się kontaktować z pracownikami Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, ul. Wigury 1, pokój nr 208, II piętro,
tel. 42 710 31 37, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy UM.
Zadanie realizowane jest w ramach Konkursu Azbest 2023 organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Spis realizowany jest na podstawie art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2556 z późn. zm.)

Reklama