Reklama

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zaprasza na spotkanie w tracie którego pracownicy urzędu przedstawią zasady ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Spotkanie odbędzie się w dniu
20.06.2023 r. w godzinach 15
20 – 1620,

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Zgierzu
przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8.

_______________________________________________

Spotkanie dedykowane jest podatnikom dokonującym sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Reklama