Rozpoczynamy badania preferencji komunikacyjnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
Reklama

Rozpoczynamy badania preferencji komunikacyjnych, które będą prowadzone w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą 2040) (w skrócie: SUMP dla ŁOM).

Mieszkańcy Łodzi oraz powiatu brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego oraz zgierskiego zostaną zapytani o to skąd i dokąd podróżują i z jakiego środka transportu korzystają.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wywiadzie, gdy zadzwoni do Ciebie ankieter.

Ankieta w formie internetowej dostępna jest także: TUTAJ

Dodatkowo dla młodzieży szkolnej oraz ich rodziców zostały przygotowane dedykowane ankiety, które znajdują się pod adresami:

Reklama