Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Reklama

Ostatnie środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż przedłuża do dnia 9 czerwca 2023 r. nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach poniższych form wsparcia:

utworzenie miejsc pracy w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (do 80.000,00 zł na każde stanowisko),

udzielenie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
(do 80.000,00 zł dla każdej osoby).

Wnioski należy składać przez system obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON „SOW” (https://sow.pfron.org.pl)

Reklama