Reklama

W dniu 11 maja 2023 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Ozorków. Podczas posiedzenia omawiano szereg bardzo ważnych dla klubu spraw. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe klubu za rok 2022. Klub uzyskał w roku minionym przychody w kwocie 237.929,91 zł. Bilans klubu zamknął się kwotą – 28.464,69 zł. Rachunek zysków i strat za rok miniony wykazał nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 49.993,70 zł (dla porównania w roku 2021 strata wyniosła -48.828,78). Wynika z tego, że sytuacja materialna klubu jest stabilna. Zarząd dziękuje wszystkim podmiotom i osobom, które wsparły klub w roku 2022 i zachęca do kontynuowania tego wsparcia w tym roku.

Kolejny ważny temat to Regulamin Wpłat Składek na rzecz klubu. Zarząd przeanalizował przygotowany projekt Regulaminu, wprowadził do projektu kilka poprawek i przyjął Regulamin w formie uchwały. Najważniejsze założenia Regulaminu to wysokość wpłat – wpłaty podstawowe 100 zł/miesięcznie, dla minisiatkówki – 80 zł/miesięcznie, za kolejne dzieci – 50 zł/miesięcznie. Możliwość występowania do Zarządu o czasowe obniżenie wpłat. Pełny tekst Regulaminu zostanie opublikowany na stronie klubu do końca maja.

Następny temat omówiony to plany zgłoszenia grup rozgrywkowych i tworzenia grup treningowych. Wstępne założenia przewidują zgłoszenia wszystkich grup rozgrywkowych ( z rozważaną opcją dwu grup kadetów) oraz tworzenie trzech grup treningowych : minisiatkówka, (młodzik+kadet) oraz (junior+III liga). Nadal poszukujemy trenera do wzmocnienia zajęć minisiatkówki.

Podjęto też temat konieczności uregulowania zasad występowania zawodników o zmianę barw klubowych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że klub oraz Łódzki Związek Piłki Siatkowej widzą zjawisko “drenowania” mniejszych klubów przez duże kluby ze zdolnych zawodników, bez gwarancji zapewnienia tym zawodnikom dalszego rozwoju. Będziemy podejmować inicjatywy, aby ograniczyć to zjawisko przez wnioskowanie o podnoszenie wysokości ekwiwalentów za wyszkolenie oraz stosowanie maksymalnej wysokości ekwiwalentu przy transferach. Będziemy też wnioskować o zmianę zasad przyznawania stypendiów sportowych Miasta Ozorkowa tak, aby nie trafiały one do zawodników opuszczających barwy klubu finansowanego przez miasto.

Trwa kompletowanie listy zawodników wyjeżdżających na obóz w sierpniu. Liczymy na zewnętrzne dofinansowanie do obozu, abyśmy mogli w minimalnym stopniu obciążać rodziców.Reklama