Reklama

Masz piasek lub żwir na swojej działce? Zgłoś zamiar wydobycia do 10 m3/rok do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach lub uzyskaj koncesję na wydobywanie innych kopalin lub piasku i żwiru w większej ilości od starosty lub marszałka województwa. Wydobywaj legalnie!

Pismo do mieszkańcówPobierz

Wzor-formularza-zgloszenia-wydobywaniePobierz

Reklama