Reklama

W drugiej połowie marca burmistrz Jacek Socha złożył pięć wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dofinansowanie ma być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Rewitalizacja kamienicy przy Placu św. Jana Pawła II 7 w Ozorkowie

W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie napraw tynków, elementów architektonicznych, ocieplenie budynku, malowanie budynku, naprawę schodów, wymianę okien i drzwi, naprawę dachu, kominów, wykonanie węzła cieplnego i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. Przewidywana wartość Inwestycji : 1 497 600,00 zł, kwota wnioskowanych środków: 1 352 559,35 zł

Rewitalizacja dwóch kamienic przy ulicy Łęczyckiej – 2 i 2a w Ozorkowie

W ramach zadania zaplanowano m.in. naprawę tynków zewnętrznych, elementów architektonicznych, ocieplenie budynku, malowanie budynku, naprawę schodów, wymianę okien i drzwi, naprawę dachu, kominów, wykonanie węzła cieplnego i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. i instalację domofonową. Przewidywana wartość Inwestycji: 3 500 000,00 zł, kwota wnioskowanych środków: 3 160 433,61 zł

Rewitalizacja wnętrza Pałacu Schlȍsserów i parterowej oficyny w Ozorkowie przy ulicy Listopadowej 6b  (MDK i MBP)

Zadanie ma na celu zachowanie oryginalnych elementów wystroju wnętrz oraz renowację lub wymianę elementów, które ze względu na swój stan tego wymagają. Projekt obejmuje również wymianę instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych.

Przewidywana wartość Inwestycji: 3 572 000,00 zł, kwota wnioskowanych środków: 3 500 000,00 zł

Rewitalizacja obiektów sakralnych (miasto nie partycypuje finansowo w tych inwestycjach)

Rewitalizacja zabytkowego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Ozorkowie – prace remontowo-konserwatorskie przy elewacjach i dachu budynku.  

Przewidywana wartość Inwestycji  1 950 000,00 zł, wkład własny w wysokości 2% zabezpieczony ze środków parafii.

Konserwacja polichromii, sztukaterii, zabytków ruchomych w prezbiterium kościoła św. Józefa w Ozorkowie, malatura kościoła.

Przewidywana wartość Inwestycji: 3 500 000,00 zł, wkład własny w wysokości 2% zabezpieczony ze środków parafii.

Reklama