Reklama

W marcu burmistrz Jacek Socha złożył pięć wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które ma być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
Projekty dotyczące inwestycji własnych Miasta:
Rewitalizacja kamienicy przy Placu św. Jana Pawła II 7
W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie napraw tynków, elementów architektonicznych, ocieplenie budynku, malowanie budynku, naprawę schodów, wymianę okien i drzwi, naprawę dachu, kominów, wykonanie węzła cieplnego i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.
Przewidywana wartość inwestycji : 1 497 600,00 zł, kwota wnioskowanych środków: 1 352 559,35 zł
Rewitalizacja dwóch kamienic przy ulicy Łęczyckiej – 2 i 2a
W ramach zadania zaplanowano m.in. naprawę tynków zewnętrznych, elementów architektonicznych, ocieplenie budynku, malowanie budynku, naprawę schodów, wymianę okien i drzwi, naprawę dachu, kominów, wykonanie węzła cieplnego i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. i instalację domofonową.
Przewidywana wartość Inwestycji: 3 500 000,00 zł, kwota wnioskowanych środków: 3 160 433,61 zł
Rewitalizacja wnętrza Pałacu Schlȍsserów i parterowej oficyny przy ulicy Listopadowej 6b (MDK i MBP)
Zadanie ma na celu zachowanie oryginalnych elementów wystroju wnętrz oraz renowację lub wymianę elementów, które ze względu na swój stan tego wymagają. Projekt obejmuje również wymianę instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych.
Przewidywana wartość inwestycji: 3 572 000,00 zł, kwota wnioskowanych środków: 3 500 000,00 zł
Rewitalizacja obiektów sakralnych (miasto nie partycypuje finansowo w tych inwestycjach)
Rewitalizacja zabytkowego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego – prace remontowo-konserwatorskie przy elewacjach i dachu budynku.
W ramach inwestycji planuje się: wykonanie pełnego opracowania konserwatorskiego poddanie pracom restauratorskim figur 12 apostołów znajdujących się na cokołach na dachu, przeprowadzenie renowacji elewacji, oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej.
Przewidywana wartość inwestycji 1 950 000,00 zł, wkład własny w wysokości 2% zabezpieczony ze środków parafii.
Konserwacja polichromii, sztukaterii, zabytków ruchomych w prezbiterium kościoła św. Józefa, malatura kościoła.
W ramach inwestycji planuje się: opracowanie prac konserwatorskich dotyczących polichromii i sztukaterii prezbiterium, przygotowanie programu prac przy zabytkach ruchomych: stalle, obrazy i rzeźb.
Przewidywana wartość inwestycji: 3 500 000,00 zł, wkład własny w wysokości 2% zabezpieczony ze środków parafii.

Reklama