Reklama

W ramach wiosennych porządków pracownicy gospodarczy Urzędu Miejskiego:

przycinają gałęzie drzew przy drogach gminnych i w Parku Miejskim. Gałęzie przy drogach powiatowych przycinane są przez zewnętrzną firmę. Prace te zakończą się pod koniec marca, przed okresem lęgowym ptaków.

sprzątają jezdnie i chodniki z zalegającego po zimie piachu.

Na przełomie marca i kwietnia ruszą prace związane z naprawą uszkodzonych ławek i koszy na śmieci.

Sukcesywnie naprawiane są także wiaty przystankowe; uszkodzone lub pomazane elementy są wymieniane na nowe, jak to miało miejsce na przystankach na Zgierskiej i Armii Krajowej.

W najbliższych tygodniach rozpocznie się:

pozimowe uzupełnianie ubytków w jezdniach,

malowanie pasów,

nasadzenia roślin ozdobnych w miejskich gazonach.

Reklama