Reklama

Postanawia się przeprowadzić społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto w 2023 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone za pośrednictwem miejskiej strony internetowej www.umozorkow.pl, w zakładce Konsultacje społeczne.

Reklama