Reklama

W ramach projektu Frontsh1p odbyły się kolejne warsztaty, podczas których omawiano możliwość wprowadzenia ekowaluty lokalnej. Miałaby ona łączyć ludzi i podmioty zaangażowane w ochronę środowiska i klimatu. Polegałby na obustronnej wymianie korzyści i wypracowaniu zachowań wpisujących się w system gospodarki cyrkularnej, gdzie ?pozorne? odpady stawałyby się ponownie surowcem.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele partnerów w projekcie Frontsh1p ? Gminy Parzęczew, Związku Międzygminnego Bzura, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum OPUS.

Reklama