Reklama

Międzynarodowy projekt Frontsh1p nabiera rozpędu!

W ubiegłym tygodniu odbyły się warsztaty, w których wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, Związku Międzygminnego BZURA, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz pracownicy Urzędu Gminy. Podczas spotkania zostały wypracowane narzędzia wdrażania i promocji wśród mieszkańców gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) według zasady 6R (nazwa pochodzi od pierwszych liter słów w języku angielskim):

Rethink = Przemyśl
Refuse = Odmawiaj
Reduce = Ograniczaj
Reuse = Używaj ponownie
Recycle = Odzyskaj
Recover = Naprawiaj

Wśród nich omawiano możliwości ponownego wykorzystania przedmiotów, wypracowania ścieżek edukacyjnych, organizacji szkoleń dla lokalnych liderów, warsztaty dla grup docelowych oraz skoordynowanie tych działań na szczeblu gminnym.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 1 lutego, kiedy to będziemy dyskutować m.in. nad wprowadzeniem waluty lokalnej.

[Zobacz całą galerię zdjęć na www.parzeczew.pl]

Reklama