Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Reklama

Prosimy wszystkich właścicieli i zarządców obiektów budowanych o zapoznanie się z informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie zimowego utrzymania budynków.

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Reklama