Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Informujemy, że Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny uruchomiło proces naboru partnerów do prac Komitetu Doradczego Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na lata 2021-2027.

Członkami Komitetu mogą być przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawiciele podmiotów społeczno-gospodarczych działających na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji lub innych podmiotów stanowiących potencjalne partnerstwa społeczno-gospodarcze z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji wraz z Regulaminem i formularzem dostępne są pod linkiem: http://www.lom.lodz.pl/ogloszenia/

Reklama