Reklama

Mieszkańcy Ozorkowa, zainteresowani preferencyjnym zakupem węgla za pośrednictwem Miasta, proszeni są o zgłaszanie wniosków w tej sprawie.

W zgłoszeniu należy podać:

  • ile ton węgla (ale nie więcej niż 3 tony na sezon grzewczy 2022/2023) gospodarstwo domowe planuje kupić w ramach zakupu preferencyjnego,
  • jaki rodzaj węgla – orzech, groszek, miał.

należy składać:

Dystrybucja opału za pośrednictwem OPK będzie prowadzona po wejściu w życie ustawy w tej sprawie.

Cena za tonę ma wynieść maksymalnie 2 tys. zł.

Zgodnie z projektem ustawy upoważnione do zakupu preferencyjnego będą:
osoby fizyczne w gospodarstwach domowych spełniające warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
osoby fizyczne, których głównym zgłoszonym źródłem ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków jest .

Uwaga
Zgłoszenie zapotrzebowania w ramach niniejszego wniosku nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku na zakup węgla. Wniosek służy jedynie do oszacowania zapotrzebowania na węgiel na terenie Gminy Miasto Ozorków. Docelowe wnioski będą przyjmowane po wejściu w życie ustawy.

Reklama