Reklama

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy prowadzi konkurs dla przedsiębiorców (MŚP) z województwa łódzkiego z dofinansowaniem na cele inwestycyjne.

Wyczekiwana przez Przedsiębiorców województwa łódzkiego dokumentacja konkursowa REACT-EU została opublikowana.

Dla kogo jest REACT-EU?

Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które:co najmniej od 1 stycznia 2019 r. posiadają siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego;odnotowały spadek przychodów ogółem na poziomie min. 15% przypadających za rok 2021 w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019;nie przekroczyły przysługującego limitu pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (200 000 EUR).Na co można przeznaczyć dotację?Dofinansowanie przeznaczone jest na cele inwestycyjne MŚP w postaci zakupu środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, dzięki którym przedsiębiorcy trwale odbudują swoją pozycję rynkową oraz zwiększą odporność gospodarczą na przyszłe kryzysy poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności. W celu umożliwienia rozwoju potencjału MŚP planuje się m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej. Jaka jest wysokość dofinansowania?Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 300 000,00 zł.Minimalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.Maksymalny poziom dofinansowania pomocy udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu wynosi 85%. Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 7 września 2022 r. o godzinie 8.00 i potrwa do 28 września 2022 r. do godziny 16.00.Wnioski przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie, a kolejność złożenia nie będzie brana pod uwagę przy tworzeniu listy projektów wybranych do udzielenia wsparcia.W wypełnianiu wniosków pomocna będzie Instrukcja, która szczegółowo opisuje sposób wypełnienia poszczególnych pól formularza aplikacyjnego.Jeśli nie znajdziecie odpowiedzi w dokumentacji lub instrukcji do wniosku na nurtujące Was pytanie, zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów:?? 42 230 15 55?? 42 230 15 56?? 42 230 15 97

Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursową dostępną tutaj

Reklama