Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Spółka z o.o. „BAKUPI” z s. 30 uprzejmie zawiadamia, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac eksploatacyjnych na stacji uzdatniania wody w dniu 3 sierpnia 2022r. (środa) w godzinach 08:00 – 15:00 nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Celestynów.

Prosimy o przygotowanie się do chwilowego braku dopływu wody i wcześniejsze zabezpieczenie odpowiedniej jej ilości, na okres wykonania przedmiotowych prac. Za powstałe utrudnienia – uprzejmie przepraszamy.

Reklama