Reklama

Uczniowie w Ozorkowie aktywnie spędzili część ferii zimowych biorąc udział w dwudniowym darmowym kursie pierwszej pomocy PCK. Uczestnicy nauczyli się jak udzielić pomocy w przypadku: utraty przytomności, utraty oddechu, ataku drgawek, zadławienia, urazu głowy i kręgosłupa, ran i krwotoków i innych zdarzeń. Kursanci poznali także jak sprawdzić oddech w czasie pandemii COViD, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia oraz jak używać AED.

Reklama