Granty PPGR
Reklama

„Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – podstawowe informacje

Gmina Ozorków znalazła się wśród samorządów objętych grantem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowa JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Na realizację powyższego zadania Gmina Ozorków otrzyma kwotę 122 100,00 zł, która zostanie przeznaczona na zakup laptopów z oprogramowaniem wraz z ich ubezpieczeniem (wymaganym Umową z Grantodawcą, tj. Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

28 lutego 2022 r. Gmina Ozorków przesłała w generatorze wniosków wymagane dokumenty, co jest równoznaczne z podpisaniem umowy ze Skarbem Państwa. Obecnie czekamy na ich weryfikację. Jeżeli przesłane dokumenty zostaną zaakceptowane, dofinansowanie zostanie wypłacone grantobiorcy, tj. Gminie Ozorków, w terminie do 40 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Na realizację zadania Gmina Ozorków ma 10 miesięcy. W tym terminie wnioskującym, tj. rodzicom niepełnoletnich uczniów oraz pełnoletnim uczniom z terenu naszej gminy, którzy złożyli stosowne oświadczenia, zostanie przekazany zakupiony sprzęt, co jest równoznaczne z tym, że na ręce mieszkańców

NIE BĘDĄ WYPŁACANE GRANTY W POSTACI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Prosimy o bieżące śledzenie naszej strony internetowej www.ug-ozorkow.pl oraz profilu Gminy Ozorków na portalu społecznościowym facebook.com, gdzie zamieszczać będziemy informacje o realizacji zadania pn. „Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Reklama