Reklama

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.
Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział najmniej raz w roku) – przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.
Świadczenie ratownicze przyznaje się na zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP, tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:
– wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);
– zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.
Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

 

Załączniki:

PlikOpisRozmiar

OSP 200 zł Instrukcja pomocnicze – zał. nr 4.pdf 191 kB
Pobierz plik (OSP 200 zł Sposób postępowania w sprawie składania.pdf)OSP 200 zł Sposób postępowania w sprawie składania.pdf 784 kB
Pobierz plik (OSP 200 zł Wzór oświadczenia o USkarb - zał. nr 3.pdf)OSP 200 zł Wzór oświadczenia o USkarb – zał. nr 3.pdf 92 kB
Pobierz plik (Świadczenie ratownicze instrukcja_pomocnicza_dla_członków_OSP.pdf)Świadczenie ratownicze instrukcja_pomocnicza_dla_członków_OSP.pdf 191 kB
Pobierz plik (Świadczenie ratownicze Rozporządzenie_MSWiA_w_sprawie_wniosku_o_przyznanie_świadczenia_ratowniczego.pdf)Świadczenie ratownicze Rozporządzenie_MSWiA_w_sprawie_wniosku_o_przyznanie_świadczenia_ratowniczego.pdf 995 kB
Pobierz plik (Świadczenie ratownicze wzór_oświadczenia_świadka-_załącznik_do_instrukcji_(z_rozwinięciem_art_50).pdf)Świadczenie ratownicze wzór_oświadczenia_świadka-_załącznik_do_instrukcji_(z_rozwinięciem_art_50).pdf 137 kB

Reklama