Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osób fizycznych
Reklama

Informujemy, że w ramach programów priorytetowych dla osób fizycznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w okresie od 7.02.2022r. do 31.03.2022r. (lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel) trwa nabór wniosków na dofinansowanie w formie dotacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej pod adresem: www.wfosigw.lodz.pl, w zakładce : Dla beneficjentów – Programy priorytetowe – Osoby fizyczne – Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Telefon: 42 207 14 80.

Reklama