Opdowiedź na interpelację – montaż solarnych lamp ulicznych w Helenowie
Reklama

W dniu 9 marca 2021 r. otrzymałem odpowiedź na moją interpelację w sprawie zamontowania solarnych lamp ulicznych w Helenowie.

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną w dniu 26.02.2021 r. dotyczącą montażu ulicznych lamp solarnych w miejscowości Helenów, informuję, że Pana wniosek jest zasadny.

W związku z powyższym Gmina Ozorków podda analizie proponowane przez Pana rozwiązania związane z budową ulicznego oświetlenia solarnego na działkach ewidencyjnych nr 60 oraz 93/19 i 93/24 ul. Górna w miejscowości Helenów. Po wykonaniu analizy zostanie podjęta decyzja o ewentualnym utworzeniu zadania inwestycyjnego w budżecie Gminy Ozorków, co pozwoli na realizację proponowanych przez Pana inwestycji.

W zaproponowanej przez Pana lokalizacji na działce ewidencyjnej nr 82/12 ul. Wspólna w miejscowości Helenów, Gmina Ozorków niestety nie może podjąć budowy oświetlenia ulicznego z uwagi na fakt, że wskazana przez Pana działka stanowiąca ciąg ulicy Wspólnej jest ulicą prywatną.

Reklama