Reklama

W piątek, 16 września 2016 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ozorkowie odbyło się forum informacyjno-kulturalne.

Głównym tematem forum była prezentacja nowej publikacji MBP pt. „ miasta i gminy Ozorków”.

Rok 2016 jest szczególnym dla Ozorkowa. 30 stycznia minęło 200 lat od nadania
praw miejskich osadzie rzemieślniczej Ozorków. Dla uczczenia tej pięknej rocznicy Miejska Publiczna w Ozorkowie oddała w ręce czytelników uzupełnioną i poprawioną bibliografię, której pierwsze wydanie ukazało się drukiem w 2012 r.

Publikacja to zbiór piśmiennictwa dotyczącego miasta Ozorków oraz miejscowości
należących do wiejskiej gminy Ozorków. Opracowanie zawiera 968 numerowanych
pozycji w zrębie głównym oraz 10 dodatkowych w Suplemencie.

Publikacja jest bibliografią przedmiotowo-podmiotową. Obejmuje dokumenty samoistne
wydawniczo i piśmienniczo, artykuły, prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz
pocztówki, których treścią jest miasto i gmina Ozorków. Rejestruje również druki zwarte
i wydawnictwa ciągłe wydawane na interesującym nas terenie, bez względu na ich zawartość
treściową.

miasta i gminy Ozorków” stanowi również formę katalogu, gdyż przy wszystkich opisach podano symbole literowe (sigla) bibliotek i instytucji, w których znajdują się wymienione pozycje lub adres URL dostępu do zasobów cyfrowych. Alfabetyczny wykaz
sigli umieszczono na początku publikacji.

(wersja PDF)

Wyd. 1 z 2012 r. zawierało 574 pozycje. Dzięki cyfryzacji zbiorów bibliografię wzbogacono
aż o 404 kolejne!

Większość nowych dokumentów znaleziono, przeglądając strony https://books.google.pl/, katalogów on-line bibliotek polskich i zagranicznych oraz zasobów bibliotek cyfrowych, zrzeszonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Są to m.in.:

Ponadto przeglądano katalogi archiwów i instytucji, np. Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Część zarejestrowanych dokumentów i opisów sporządzono z autopsji, a część przejęto
z katalogów oraz innych źródeł bibliograficznych.

Zebrany materiał podzielono na 2 części: przedmiotową i podmiotową.

W części przedmiotowej wyodrębniono 4 działy główne:
Druki zwarte i fragmenty ? książki, informatory, wspomnienia i opracowania, również w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego.
Artykuły z wybranych czasopism naukowych i popularnonaukowych (opisy artykułów
z lokalnej prasy są dostępne w bazie bibliograficznej Regionalia na stronie www.mbp.ozorkow.net w zakładce Katalogi on-line).
Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie ? prace licencjackie i magisterskie oraz rozprawy
doktorskie napisane w różnych uczelniach wyższych na terenie kraju.
Pocztówki.

Część podmiotowa została podzielona na 2 działy:
Druki zwarte ? i informatory, których miejscem wydania jest miasto Ozorków lub
miejscowości gminy Ozorków.
Czasopisma ? ukazujące się na terenie miasta i gminy Ozorków.

Ponadto w każdym dziale dokonano podziału na Ozorków oraz Miejscowości gminy
Ozorków.
Przy wyborze artykułów z czasopism kierowano się wartością informacyjną dla użytkownika, w związku z tym poddano je selekcji merytorycznej i niektóre z nich odrzucono.
W przypadku, gdy tytuł lub hasło przedmiotowe niejednoznacznie wskazują na poruszane
zagadnienie, do opisu sporządzono adnotację wyjaśniającą.

Korzystanie z bibliografii ułatwiają indeksy: autorski, przedmiotowy i tytułowy.

Uzupełnieniem zrębu głównego jest materiał ilustracyjny: skany pocztówek, ciekawych
ilustracji oraz okładek książek wydanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie.

Założeniem każdego bibliografa jest dążenie do kompletności dzieła. Podjęcie decyzji
o zakończeniu prac i oddaniu bibliografii do druku utrudniało znajdowanie wciąż nowych
dokumentów. W związku z tym autorki nie poprzestaną i planują dalsze zbieranie materiałów, aby baza była jak najbardziej aktualna i kompletna.

Autorzy publikacji mają nadzieję, że niniejsza będzie nie tylko cennym źródłem informacji, ale stanie się również inspiracją do opracowania „Monografii miasta i gminy Ozorków”, na którą czekają z nadzieją wszyscy zainteresowani dziejami naszej „małej ojczyzny”.

Na forum Marianna Różalska opowiedziała o nowatorskim projekcie internetowym prowadzonym przez MBP.

Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy OzorkówOzopedia, czyli internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków, to przedsięwzięcie polegające na tworzeniu i utrzymaniu profesjonalnego, otwartego serwisu encyklopedycznego, prezentującego w uporządkowany i nowoczesny sposób wiedzę związaną z Ozorkowem. Zasób Ozopedii jest ogólnodostępny i darmowy. Poszczególne hasła (złożone nie tylko z opisu, ale też zdjęć czy filmów) mogą być również traktowane jako samodzielne opracowania do wykorzystania. Adresatami są mieszkańcy miasta i gminy Ozorków, uczniowie, studenci, pasjonaci historii, a także użytkownicy internetu, czytelnicy, instytucje i podmioty współpracujące. Nad poprawnością i rzetelnością danych czuwa zespół redakcyjny, który obok bieżącej redakcji tworzy nowe hasła oraz pozyskuje autorów do współpracy przy ich tworzeniu (przy poszanowaniu praw autorskich).

Na zakończenie minirecital zagrał zespół Jolly Roger.
Reklama