Biblioteka szkolna otrzyma 15 tys. dotacji za zakup książek / fot. zsz-ozorkow.org
Biblioteka szkolna otrzyma 15 tys. dotacji za zakup książek / fot. zsz-ozorkow.org
Reklama

Już wkrótce ozorkowska szkoła, jako jedyna spośród szkół ponadgimnazjalnych w powiecie zgierskim, otrzyma dotację na zakup nowości czytelniczych.

Wniosek złożony przez o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną spośród wniosków szkół ponadgimnazjalnych w powiecie zgierskim.

Zespół oceniający wnioski uwzględniał:

  • aktualny stan wyposażenia biblioteki szkolnej,
  • zgodność z celami Programu działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa,
  • zakres planowanych przez szkołę działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

Kwota dotacji wynosi 15 tysięcy złotych: 3 tysiące od Starostwa Powiatowego w Zgierzu i 12 tysięcy od Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W obecnym roku szkolnym biblioteka zdobyła bowiem certyfikat "Biblioteka przyjazna uczniowi" / fot. zsz-ozorkow.org
W obecnym roku szkolnym zdobyła bowiem certyfikat „Biblioteka przyjazna uczniowi” / fot. -ozorkow.org

Do sukcesu z pewnością przyczyniła się duża liczba działań popularyzujących czytelnictwo wśród młodzieży. W obecnym roku szkolnym biblioteka zdobyła bowiem certyfikat „Biblioteka przyjazna uczniowi”.

Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na wzbogacenie zasobów szkolnej biblioteki o pozycje książkowe odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom młodych czytelników.

Reklama