Dobrusia Pawlak (druga od prawej) zajęła I miejsce w Kuratoryjnym Konkursie z Języka Polskiego / fot. sp-parzeczew.pl
Reklama

z klasy IV b Szkoły Podstawowej w Parzęczewie została laureatem tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego. To tytuł wyjątkowy i otrzymują go najwybitniejsi uczniowie – zdolni, pracowici i ambitni.

Wiedza i zdobywana dzięki niej mądrość nigdy nie tracą na wartości. Wręcz odwrotnie- zawsze zyskują i nie zawodzą tych, którzy chcą wiedzieć dużo więcej niż inni. „Moja” uczennica, Dobrusia Pawlak, od najmłodszych lat kierowała się właśnie tą zasadą, rozwijając swoje uzdolnienia i zainteresowania humanistyczne, co niewątpliwie przełożyło się na sukces, jaki udało jej się osiągnąć, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Parzęczewie

W drodze do tego zaszczytnego miana dziewczynka uczestniczyła w trzech etapach konkursu: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim.

Eliminacje na dwóch pierwszych szczeblach przeprowadzone były w formie pisemnej i polegały na rozwiązaniu testu zawierającego pytania z literatury, nauki o języku i wiedzy o kulturze. Po etapie rejonowym, w którym brało udział 50 uczniów, tylko 15 przeszło do finału. Tu poziom był już niezwykle wysoki i aby uzyskać miano laureata, trzeba było uzyskać łącznie minimum 90% punktów z części pisemnej i ustnej. Dobrusia dokonała tego!

Dobrusia Pawlak zajęła I miejsce w Kuratoryjnym Konkursie z Języka Polskiego / fot. sp-parzeczew.pl
Dobrusia Pawlak zajęła I miejsce w Kuratoryjnym Konkursie z Języka Polskiego / fot. sp-parzeczew.pl

Została jednym z 5 laureatów stopnia wojewódzkiego, zdobywając największą spośród wszystkich ilość punktów (92,5%). To niebywały wyczyn, który jest wynikiem jej wieloletniej pracy i kilku miesięcy intensywnych przygotowań w bieżącym roku szkolnym. Sukces w konkursie kuratoryjnym sprawił, że będzie zwolniona z pisania pierwszej części sprawdzianu szóstoklasisty, uzyskując tym samym najwyższy wynik (100 %).

Dobrusia udowodniła, że jej wiadomości znacznie wykraczają poza program nauczania z języka polskiego. Posiada ona duże możliwości intelektualne, bardzo bogaty zasób słownictwa, jest twórcza i ciekawa otaczającego ją świata. Wykazuje się niespotykaną już dziś tak powszechnie rozległą wiedzą z dziedziny ortografii, czego dowodem są liczne tytuły mistrzowskie w różnego rodzaju konkursowych dyktandach.

Z roku na rok coraz bardziej rozwija swój nieprzeciętny talent literacki. Chętnie i dużo czyta. Na etapie wojewódzkim obowiązywała ją znajomość 25 lektur, które zgłębiała z nieukrywaną przyjemnością.

Mimo odniesienia wielu sukcesów, Dobrusia pozostała skromną, lubianą przez rówieśników dziewczynką. Jej umiejętności, chęć zdobywania wiedzy i sumienna praca oraz niegasnąca fascynacja językiem polskim sprawiają, że jest chlubą naszej szkoły. Serdecznie gratulujemy tak wielkiego osiągnięcia i życzymy kolejnych.

Reklama