Policyjne statystyki
Reklama

Praca policjanta to nie tylko ściganie przestępców, drogowe czy wyjazdy do wypadków. Jest to również żmudna i skomplikowana praca związana z wypełnianiem dokumentów, prowadzeniem statystyk oraz spełnieniem norm i kryteriów przyjętych przez Komendę Główną Policji dla wszystkich jednostek w Polsce.

Zgierscy policjanci wszystkie te normy w większości spełniają, a nawet w wielu przypadkach przewyższają. Mogliśmy się o tym przekonać podczas narady rocznej, podsumowującej pracę Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu w ubiegłym roku. Komendant KPP w Zgierzu ? Andrzej Wolak zaprezentował wyniki pracy powiatowych policjantów. ? W 2015 roku udało się wiele osiągnąć, co oczywiście nie oznacza, że nie może być jeszcze lepiej ? podkreślał szef zgierskiej jednostki.

Policyjne statystyki

Zakończył się II etap remontu zgierskiej komendy. Za nieco ponad milion zł, pozyskane w większości ze środków Programu Standaryzacji, zostały wyremontowane klatki schodowe, pomieszczenia socjalne i sanitarne dla pracowników oraz niektóre biura.

Jak w liczbach prezentują się policyjne statystyki za 2015 rok? 708 osób zatrzymanych w trakcie popełniania przestępstwa, czyli na tzw. gorącym uczynku. W 2014 było ich prawie 50 mniej, a to oznacza, że policjanci z KPP Zgierz średnio zatrzymywali 2 osoby dziennie. 5208 ujawnionych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, czyli ponad 1000 więcej niż w poprzednim roku. Ponad 17 tys. interwencji policyjnych w powiecie (bez zdarzeń związanych z ruchem drogowym), co oznacza, że zgierscy policjanci interweniowali prawie 50 razy każdego dnia. Czas reakcji funkcjonariuszy był zgodny z normą przyjętą w całym kraju, a na terenie miasta był nawet krótszy. O 20 zmniejszyła się liczba wypadków na powiatowych drogach. W 2015 roku było ich 159, z czego od 3 lat utrzymuje się stała liczba tych ze skutkiem śmiertelnym. Jest to na pewno skutek wielu akcji prewencyjnych kierowanych zarówno do kierowców, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego, a także zwiększone liczby kontroli i patroli drogowych. Np. w ramach akcji wymierzonych przeciwko osobom kierującym pod wpływem alkoholu zostało przebadanych ponad 40 tys. osób, w wyniku których zostało ujawnionych 950 nietrzeźwych, czyli prawie o 100 więcej niż w roku 2014. O ponad 12 % wzrosła wykrywalność przestępstw związanych z kradzieżą z włamaniem, zaś o ponad 14 % więcej wykryto przestępstw gospodarczych. Jeśli chodzi o działania policyjne związane z handlem narkotykami i innymi używkami, to w 2015 roku zgierscy policjanci zabezpieczyli ponad 11 kg narkotyków oraz doprowadzili do zamknięcia kilku punktów, w których były sprzedawane tzw. dopalacze.

Podsumowanie rocznej pracy jest doskonałą okazją do wyrażenia podziękowań dla wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu za ich skuteczność i zaangażowanie – mówił starosta zgierski – Bogdan Jarota. – zgierski jest jednym z największych powiatów w Polsce. Tutaj znajduje się skrzyżowanie dwóch autostrad. Z kolei bliskość aglomeracji łódzkiej sprawia, że miejsce to jest szczególne zagrożone. Zaprezentowane dzisiaj statystyki pokazują jednak, że w zgierskiej jednostce pracują doskonali specjaliści, a społeczeństwo powiatu zgierskiego jest dobrze strzeżone – dodaje Bogdan Jarota.

Reklama