Gimnazjaliści z Modlnej w Urzędzie Gminy Ozorków / fot. ug-ozorkow.pl
Reklama

8 stycznia br. w Urzędzie Gminy klasy III Zespołu Szkół w Modlnej odbyli ciekawą edukację wyjazdową w ramach nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”.

Skorzystali z możliwości bezpośredniej rozmowy z Wójtem Tomaszem Komorowskim. Po krótkim wykładzie Wójta poszerzyli swą wiedzę o naszej gminnej administracji samorządowej. Poznali organizację pracy Urzędu oraz zadania gminy wobec mieszkańców określane w znacznej części przez organ uchwałodawczy tj. Radę Gminy.

Dowiedzieli się również kilka informacji o finansowaniu zadań ze środków budżetowych i o możliwościach samorządu w tym zakresie.

Reklama