Wspólna inicjatywa drogowa / fot. powiat.zgierz.pl
Reklama

Wczoraj uroczyście otwarto dwie drogi w gminie Parzęczew. zgierski i gmina połączyli swe siły i otrzymali dotację z budżetu województwa łódzkiego na przebudowę drogi powiatowej relacji oraz sąsiadującej z nią drogi gminnej przez miejscowość Konstantki.

Wspólna kosztowała ponad 700 tys. zł, z czego powiat wyłożył 404,5 tys. zł, a gmina prawie 133,5 tys. zł. Za tę kwotę udało się przebudować 1,7 km drogi powiatowej i 1 km drogi gminnej.

Nowe nawierzchnie chwalą sobie zwłaszcza mieszkańcy tamtejszych miejscowości, ponieważ np. we Floriankach była dotąd gruntowa, a jej stan pozostawiał wiele do życzenia.

Cieszę się z takich wspólnych przedsięwzięć, ponieważ wydatkując mniej pieniędzy z własnych budżetów jesteśmy w stanie podnieść komfort życia mieszkających przy drogach osób, komfort jazdy kierowców i zapewnić im większe bezpieczeństwo ? mówi starosta zgierski .

W uroczystym otwarciu drogi wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu Powiatu Zgierskiego wraz z radnym powiatowym Włodzimierzem Pietruszewskim i Sekretarzem Powiatu Zgierskiego Wiesławem Stankowskim, Nowakowski – wójt Parzęczewa wraz z gminnymi radnymi, ? radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, ks. , wykonawcy robót, sołtysi i mieszkańcy wsi, które zyskały nowe drogi.

Reklama