XII Sesja Rady Gminy w Parzęczewie / fot. parzeczew.pl
Reklama

W dniu 29 października 2015 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie odbyła się XII Rady Gminy. Jedną z ważniejszych spraw było uchwalenie podatku rolnego na 2016 r., który decyzją radnych pozostał bez zmian, w takiej samej wysokości co w bieżącym roku, tzn. 44 zł. za kwintal.

Ze względu na tegoroczną suszę podatek rolny pozostaje na poziomie bieżącego roku. Cieszy nas fakt, że taryfa na wodę maleje. To dobre wiadomości dla mieszkańców naszej gminy. – mówi Wójt Gminy Parzęczew .

Ponadto radni w kolejnej uchwale zadecydowali, że stawka za wodę zostanie obniżona z 2,83 zł/m3 na 2,81 zł/m3 . Zmianie ulegnie również stawka cenowa za z 6,52 zł/m3 na 6,66 zł/m3.

Nowe opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków obowiązywały będą w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Parzęczew. Przy kalkulacji cen taryfowych uwzględniono przewidywalne zmiany warunków ekonomicznych w okresie ich obowiązywania. Podjęte działania związane z optymalizacją kosztów wewnątrz zakładu, pozwoliły na obniżenie ceny dostawy wody. Niestety nie udało się tego osiągnąć przy ustaleniu ceny ścieków sanitarnych. Mam nadzieję, iż  nasze starania w tym zakresie, będą dobrze odebrane przez mieszkańców gminy Parzęczew, odbiorców naszych usług komunalnych. Korzystając jednocześnie z okazji, zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony internetowej (http://www.zgkparzeczew.pl) naszego zakładu, gdzie można skorzystać z usług jakie oferujemy oraz uzyskać szereg przydatnych informacji. – mówi Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie .

Podczas sesji radni, sołtysi oraz zgromadzeni goście otrzymali informację dotyczącą realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w szkołach podstawowych oraz gimnazjum działających na terenie gminy Parzęczew. Liczba uczniów w szkołach wciąż wzrasta. Zadowalające jest to, że w 9 stopniowej skali staninowej Szkoła Podstawowa w Parzęczewie uzyskała 7 stopnień, czyli „wysoki”. Ze względu na wyniki nauczania, gimnazjum również osiąga bardzo wysokie wyniki. Na 390 szkół działających na terenie województwa łódzkiego parzęczewskie gimnazjum znajduje się w pierwszej dziesiątce.

Jesteśmy zadowoleni z ciągle rosnącego poziomu nauczania naszych szkół i przedszkoli. Wspólnie z Radą Gminy zwiększymy środki na nagrody dla nauczycieli osiągających najlepsze wyniki. – mówi Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski.

Reklama